veritabanı, yapısal verilerin depolanması, yönetimi ve erişimi için kullanılan bir yazılım sistemidir. veritabanları genellikle bir işletme, kuruluş veya web sitesinde kullanılan verilerin merkezi bir konumda saklanmasına ve yönetilmesine izin verir. bu veriler müşteri bilgileri, stok takibi, finansal veriler, siparişler ve diğer birçok veri tipini içerebilir.

veritabanları, verilerin doğru ve tutarlı bir şekilde depolanmasını ve yönetilmesini sağlayarak veri bütünlüğünü korur. veritabanları, birçok kullanıcı tarafından eş zamanlı olarak erişilebilir olacak şekilde tasarlanabilir ve verilerin hızlı bir şekilde bulunması ve işlenmesi için özel olarak optimize edilir.

veritabanları, farklı türlerde verileri yönetmek için kullanılan farklı veritabanı türleriyle gelir. en yaygın veritabanı türü ilişkisel veritabanıdır ve genellikle sql (structured query language) adı verilen bir sorgulama dilini kullanır. ancak nesne yönelimli veritabanlar, belge tabanlı veritabanlar ve grafik tabanlı veritabanlar gibi farklı veritabanı türleri de mevcuttur.
0
 
 
 
0
veritabanı çeşitleri arasında farklılıklar bulunmaktadır. bunlar şunlardır;

1. ilişkisel veritabanları
ilişkisel veritabanları verilerin tablolar halinde ilişkilendirildiği ve sql (structured query language) gibi standart bir dil kullanılarak yönetildiği veritabanı türüdür. ilişkisel veritabanları en yaygın veritabanı türüdür ve özellikle işletmeler, finans kurumları, e-ticaret siteleri, otomasyon sistemleri ve daha birçok alanda kullanılırlar.

2. nesne yönelimli veritabanları
nesne yönelimli veritabanları (object-oriented databases), nesne tabanlı programlama dillerine benzer şekilde verileri nesne şeklinde depolayan bir veritabanı türüdür. bu veritabanı türü, karmaşık veri tiplerinin ve ilişkilerin yönetiminde özellikle yararlıdır.

3. belge tabanlı veritabanları
belge tabanlı veritabanları (document-oriented databases), json veya xml gibi belge formatları şeklindeki verileri depolarlar. bu veritabanı türü, web uygulamalarında ve içerik yönetim sistemlerinde sıklıkla kullanılır.

4. grafik tabanlı veritabanları
grafik tabanlı veritabanları (graph databases), verileri düğümler ve kenarlar şeklinde graflar halinde depolar. bu veritabanı türü, sosyal ağlar, lojistik ve taşımacılık yönetimi, veri madenciliği ve arama motorları gibi uygulamalar için özellikle yararlıdır.

her bir veritabanı türü, farklı özellikler sunar ve farklı veri yapılarına göre en iyi şekilde kullanılır. örneğin; ilişkisel veritabanları, yapısal verilerin karmaşık ilişkilerini yönetmek için en iyi seçenekken, belge tabanlı veritabanları, doküman tabanlı verileri yönetmek için daha uygun bir seçenektir.
0
 
 
 
-1

1

Activity Logs

There are 2 new tasks for you in “AirPlus Mobile APp” project:
Added at 4:23 PM by
img
Meeting with customer
Application Design
img
img
A
In Progress
View
Project Delivery Preparation
CRM System Development
img
B
Completed
View
Invitation for crafting engaging designs that speak human workshop
Sent at 4:23 PM by
img
Task #45890merged with #45890in “Ads Pro Admin Dashboard project:
Initiated at 4:23 PM by
img
3 new application design concepts added:
Created at 4:23 PM by
img
New case #67890is assigned to you in Multi-platform Database Design project
Added at 4:23 PM by
Alice Tan
You have received a new order:
Placed at 5:05 AM by
img

Database Backup Process Completed!

Login into Metronic Admin Dashboard to make sure the data integrity is OK
Proceed
New order #67890is placed for Workshow Planning & Budget Estimation
Placed at 4:23 PM by
Jimmy Bold
Pic
Brian Cox 2 mins
How likely are you to recommend our company to your friends and family ?
5 mins You
Pic
Hey there, we’re just writing to let you know that you’ve been subscribed to a repository on GitHub.
Pic
Brian Cox 1 Hour
Ok, Understood!
2 Hours You
Pic
You’ll receive notifications for all issues, pull requests!
Pic
Brian Cox 3 Hours
You can unwatch this repository immediately by clicking here: Keenthemes.com
4 Hours You
Pic
Most purchased Business courses during this sale!
Pic
Brian Cox 5 Hours
Company BBQ to celebrate the last quater achievements and goals. Food and drinks provided
Just now You
Pic
Pic
Brian Cox Just now
Right before vacation season we have the next Big Deal for you.