Yazıcılar

 

YAZICILAR

 

Önemli çıkış birimlerinden biridir. Bilgisayarda yapılan çalışmaları (yazılar, resimler, tablolar vb.) kağıt üzerine aktarmak için kullanılır. Şimdi yaygın olarak kullanılan yazıcı türlerinden bahsedelim.

 

NOKTA VURUŞLU YAZICILAR

            Bu yazıcılar, matris şeklinde dizilmiş iğnelerin bilgisayardan aldıkları emirler doğrultusunda elektromıknatıs etkisiyle hareket ederek kağıt ile yazıcı kafası arasında gergin duran şeride nokta vuruşlarıyla karakteri basması prensibiyle çalışırlar.

            Nokta vuruşlu yazıcıların baskı kalitesini iğne sayısı belirler. İğne sayıları 9 – 18 – 24 olabilir. Baskı işlemi tamamen mekanik yollarla yapıldığından nokta vuruşlu yazıcılar çok gürültülü çalışırlar.  Ayrıca iğne matris yapısı nedeniyle basabilecekleri font sayısı oldukça kısıtlıdır. Renkli tipleri de bulunan bu tiplerin renk kalitesi de oldukça düşüktür. Tüm bu dezavantajlarına rağmen sürekli form kağıda baskı yapabildikleri için özellikle büro çalışmalarında tercih edilirler.

            Nokta vuruşlu yazıcılar genel olarak aşağıdaki parçaları içermektedirler :

·        Yazıcı kafası – yazıcı kafa kızağı

·        Şerit

·        Şerit maskesi (kafesi)

·        Şaryo (kağıt rulosu)

·        Kağıt tipi seçme mandalı (sürekli form veyaA4 )

·        Kafa ayar mandalı

·        Traktör

·        Panel bağlantı konnektörü

 

NOKTA VURUŞLU YAZICILARIN KONTROL PANELLERİ

Hemen hemen tüm nokta vuruşlu yazıcıların ön panelinde çeşitli ayarlamaların yapılmasını sağlayan kontrol tuşları vardır. Bu tuşlar işlevleri açısından çeşitli modellere göre fazlaca farklılık göstermezler. En genel kontrol tuşları şunlardır :

On Line : Yazıcının açık ve veri hatta hazır olduğunu gösterir.

From Feed : Kağıdın bir sayfa ilerlemesini sağlar.

Line Feed : Kağıdın satır satır ilerletilmesini sağlar.

Load Park : Kafanın sayfa başına park etmesini sağlar.

Tear Off : Baskı bittiğinde sürekli form sayfasını kesim pozisyonuna getirir.

Font Ayarları : Baskı kalitesi ve yazı fontlarının ayarlaması burada yapılır. Font seçenekleri yazıcıdan yazıcıya farklılık gösterebilir

MÜREKKEP PÜSKÜRTMELİ YAZICILAR

            Mürekkep püskürtmeli yazıcılar, nokta vuruşlu yazıcıların bir varyasyonu olarak değerlendirilebilir. Bunlar şeride bir darbe vurmak yerine kâğıda az miktarda mürekkep püskürtür. Bu işlem çok sessizdir. Ancak tıkanma yüzünden püsküren mürekkep kütlesinin yetersiz kalması, harflerin sadece kısmen basılabilmesine yol açabilir

Bu yazıcılarda baskı işlemini yapan mürekkep baskı kafaları delik matrislerden oluşur. Yazıcı kafasında pek çok küçük püskürteç (nozzle) vardır. Bu püskürteçler gözle görülemeyecek kadar küçüktür. Öyle ki mm başına bir yazıcı kafasında 10 ila 30 arasında püskürteç olabilir. Ortalama bir baskı kafasında 60 ila 128 arası püskürteç bulunabilir. Yazıcı kafası kağıda değmez. Bunun yerine kafa kağıda mürekkep püskürtür. Mürekkebi kafadan dışarı püskürtmek için iki yöntem kullanılır : 1- Isıl kabarcık püskürtme (thermal buble jet) yöntemi 2-Piezoelektrik yöntemi.

Isı tekniğinde, yazıcı kafasında bulunan meme odaları otomatiktir ve dolum işlemini kendiliğinden yaparlar. Baskı işlemi için bir ısıtma elemanı, mürekkebi 300 derecelik sıcaklığa çıkartır. Mürekkebin bir kısmı buharlaşır.  Bu ısıtılan mürekkep damlacığı yaklaşık 100 km’lik bir hızla kağıda püskürtülür. Bu işlem saniyede birkaç bin defa yapılabilir. Genel olarak inkjet ve bubblejet tekniğinde ısı, mürekkebin püskürtülmesinde önemli rol oynar.

Piezoelektrik yöntem mürekkebi ısıtmak yerine mürekkebi püskürtmek için püskürtücü ağzının tümünü ani olarak daraltır. Bu teknikte ultra dalgaları kullanılmaktadır. Bu yolla piezzo elemanı mikrolitografik olarak yakılır. Yazıcı kafası binlerce piezzo telciği içerir ve darbeler 10 ms’den daha kısa bir sürede oluşur. Her püskürtme ağzına mürekkebin püskürtülmesinin kolaylıkla kontrol edilmesini sağlayan bir piezoelektrik kristal yerleştirilir.

Mürekkep püskürtmeli yazıcılarda kafa bir step motor tarafından  sağa sola hareket ettirilirken, kağıt merdanelerle veya traktörlerle dikey olarak hareket ettirilir. Ancak mürekkep, mürekkepli bir kartuş aracılığıyla değil, kafanın kendisi tarafından aktarılır.

 

MÜREKKEP PÜSKÜRTMELİ YAZICILARIN BÖLÜMLERİ

Kağıt besleme tepsisi : 50 ila 100 kağıt bölmelidir. Yazıcının kullandığı maksimum kağıt boyutuna göre A4 B4  yada A3 boyutunda olabilir.

Kontrol paneli : Yazıcının kontrol tuşları ve açma kapama anahtarının bulunduğu aksamdır.

Kartuş yuvası : Kartuş yuvası yazıcının tipine göre 1 ila 3 adet kartuş yuvası taşırlar.

Çıktı kağıdı tepsisi : Baskı yapılmış kağıtların toplandığı tepsi.

Font kartuşu : Bazı yazıcılar dahili font kartuşları da taşırlar

 

LAZER YAZICILAR

            Lazer yazıcılar sessiz, yüksek baskı kalitesine sahip ve hızlıdırlar. Bu yazıcılar vuruşsuz bir yöntem kullandıkları için yüksek çözünürlükte ve baskı hızında gayet net çıktılar verirler. Bu yüksek kaliteyi sağlayan tabiki DPI’dır. Lazer baskı, birçok aşaması bulunan bir işlemdir. İşlemi anlamak, teknik bir uygulamadan daha fazlasını gerektirir. Kısaca baskı tamburu (drum) temizlenir; üzerine elektrostatik yükler sayesinde bir görüntü boyanır, sonra baskı toneri yüklü alanlara doğru hareket eder ve  toner bir kağıda transfer edilir. En sonunda ısıtılmış metal bir bilye sayesinde, toner kağıda yapışıp kalır.

Bu yazıcılar temel olarak fotokopi makinesine benzer bir baskı tekniği kullanırlar ve pek çok yönden bir fotokopi makinesi kadar güvenilirlerdir. Lazer yazıcı üreticileri çoğunlukla fotokopicilerin baskı mekanizmalarını kullanırlar. Örneğin HP lazer yazıcılar Canon fotokopi makinelerinin kullandığı baskı mekanizmalarını kullanırlar. Bu yüzden Canon fotokopi makinelerinin toner kartuşu HP lazer yazıcılarda kullanılabilir. Kartuşların yeniden doldurulmasının bir sakıncası yoktur. Ancak yeniden doldurma işlemini yapacak olan firma ya da üretici kartuşun iç aksamını komple yenilemelidir. Buna fotoelektrik davulun değiştirilmesi de dahildir. Aksi takdirde baskı kalitesinin düşmesi ve lazer yazıcının zarar görmesi ihtimali vardır. Lazer yazıcılar doğru bir havalandırmaya ve normal miktarda bir elektrik gücüne ihtiyaç duyarlar.

Fotokopi ile Lazer yazıcıyı birbirinden ayıran fark baskı kaynağının PC’den gelen dijital kodlarının olmasıdır. Bilgisayardan gelen bu sinyaller lazer’in ürettiği bir ışığı (LED) açıp kapar. Bu açılıp kapanma çok hızlıdır. Bu ışık dönmekte olan bir aynaya çarpar ve aynaya çarpan ışın ışığa duyarlı olarak dizayn edilmiş bir silindir üzerinde (+) bir enerji üretirler.

Silindir üzerindeki (+) yüklü alanlara tonerden gelen partisyonlar yapışır. Bu olay elektrostatik bir olaydır. Tüm bu operasyonların sonucunda (+) yüklü bölgedeki toner partisyonları kağıdın üzerine geçerek baskı işlemini tamamlar. Baskının kalıcı olması için baskı kaynağı bir ısı kaynağının içinden geçer.

Lazer yazıcı bütün sayfayı bir seferde basmak için geniş bir bellek ister. Lazer yazıcılardaki ROM basılacak dokümanın tam sayfa bir bit haritasını (bitmap) oluşturur. Bit haritası her harfin veya karakterin nokta nokta gösterilişidir. Bu bit haritası lazer ışını darbeleriyle kopyalanır.

Bir lazer çıktısı alabilmek için bütün resmin lazer yazıcıya yüklenmesi gerekir. Yazıcı baskıya geçmeden önce bu boyutta bir verinin tamamını saklamak zorundadır. Buna göre yüksek çözünürlüklü tam sayfa bir grafik çıktısı için 1 MB yazıcı belleği yeterli değildir. Çünkü yazıcının işletim sisteminin de bir miktar belleğe ihtiyacı vardır. Bu yüzden 2 MB’a kadar bir bellek genişlemesi yeterlidir. Birçok lazer yazıcı için bellek genişletme kartları ve ek yazı tipi kartuşları bulunmaktadır.

 

KIZILÖTESİ YAZICILAR

Sürekli hareket halinde bulunan ve işlerini taşınabilir bilgisayarlarla gören "sanal ofis" üyeleri, nadir de olsa ihtiyaç duydukları kablolardan birini daha kızılötesi portlara sahip olan yazıcılar kullanmak suretiyle iptal edebilirler. Bu sistemde, yazıcı ile bilgisayar arasındaki veri iletişimi için paralel kablolar kullanılmaz. Haberleşme, yazıcı üzerindeki kızılötesi alıcı ve bilgisayar üzerindeki kızılötesi bir port arasında, kızılötesi bir ışın aracılığı ile sağlanır. Sadece diz üstü bilgisayarlar değil masaüstü bilgisayarlar da kızılötesi yazıcılar kullanabilir.

Veriler, bilgisayar ve yazıcı arasında kızılötesi bir bağlantı aracılığıyla taşınır. Elektro manyetik bir titreşimde, saniyedeki dalga sayısına frekans denir. Titreşim ne kadar yüksekse frekans da o kadar fazladır. Yüksek frekanslı sinyaller veriyi daha hızlı iletirler ve her titreşim bir bit'lik veri taşıyabilir. Ancak düşük frekanslı sinyallere göre menzilleri daha kısadır ve elektromanyetik parazite karşı daha dayanıksızdırlar. Çünkü sinyale müdahale eden herhangi bir şey, düşük frekanslı bir sinyalde olduğundan daha fazla miktarda veriyi etkileyecektir. Kızılötesi ışık yüksek bir frekansa sahiptir. Bilgisayar, yazıcıdaki alıcıya kızılötesi bir ışık demeti gönderir. Cihazların oldukça iyi bir menzili vardır.

Kızılötesi yazıcıların kablolu olanların yerini alıp alamayacağı sorusunun cevabı henüz bir netlik kazanmış değildir. Birkaç yıl önce, kablosuz ağların egemen olacağına dair söylentiler oldukça yaygındı ancak böyle bir şey hiçbir zaman olmadı. Kablosuz ağ bağlantıları şu anda çok az sayıdaki özel uygulama ile sınırlı ve genellikle kablolu ve kablosuz kısımlardan oluşan karma bir ağın bir parçası durumundadırlar. Kablosuz yazıcıda da benzer bir durum yaşanacak gibi. Kablosuz yazıcıların oldukça şık ve iyi bir yerleri var. Ama paralel kablolu sistemlerin yerini alabilecek durumda değiller. Bunun sebebi biraz alışkanlıklar, biraz da maliyet. Kablosuz bağlantılar, yüksek ekipman maliyetleri ve sundukları imkanlar yüzünden, kablolu bağlantılara göre oldukça pahalılar.

 

 AĞ YAZICILARI

Günümüzde pek çok iş kolu, baskı ihtiyaçları için sadece paralel portlu yazıcılara bağlı kalmak istemeyecektir. Sırf yazıcının sizin bilgisayarınızdaki paralel porta bağlı olması yüzünden, ofisinizdeki herkesin masanıza gelmesinin ne kadar rahatsız edici olduğunu hayal edebilirsiniz. Ağ yazıcıları bu tür sıkıntıları ortadan kaldırır. Ağ yazıcıları söz konusu olduğunda akla ilk gelen şeylerden biri HP'nin popüler JetDirect kartıdır. Bu kart yazıcının arkasına takılır. Bir JetDirect yuvasına sahip olmayan yazıcılar ise paralel portu kullanan özel bir cihaz aracılığıyla ağa bağlanabilirler. Ağ yazıcıları, ofis içinde her kullanıcıya yakın olan uygun bir noktaya yerleştirilebilirler.

Ancak bu teknolojinin de bazı sınırlamaları vardır. Her şeyden önce sunucuda, yazıcı kartında kullanılmakta olan protokollerin aynılarını kullanmak zorundasınız. Çünkü yazıcı sürücüsü, yüklenmiş olduğu sunucu üzerinden paylaştırılır. Desteklenen standart protokoller TCP/IP IPX/SPX, EtherTalk ve DLC'dir. Diğer protokollerden farklı olarak DLC, bir Windows ortamında sadece baskı ve anabilgisayar (mainframe) erişimi için kullanılır. Bu yüzden DLC sizde yüklenmemiş olabilir. Bunların haricinde protokollerin doğru bir şekilde konfigüre edilmiş olduğundan da emin olmak durumundasınız. Örneğin TCP/IP protokolünü kullanıyorsanız yazıcı için bir IP adresine ve bir subnet mask'e sahip olmak zorundasınızdır. Ayrıca ağ kablonuzun yazıcıdaki karta ve hub'a güvenli bir şekilde takılmış olduğundan da emin olmalısınız.

 

 

BASKI KALİTESİ

Son baskı kalitesi birçok faktöre bağlıdır. Baskı kalitesi yazıcının çözünürlüğüne eşittir. Bu terim belirli bir aralığa basılacak nokta sayısını ifade eder ve genellikle DPI (Dots Per Inch / Inch Başına Nokta Sayısı) olarak belirtilir. Ancak çözünürlük bir grafik çıktısının kalitesi hakkında güvenilir bir kriter değildir. Genellikle kağıt üzerinde belirtilen çözünürlüğe erişilemez. Örneğin nokta matrisli bir yazıcı 360 DPI çözünürlükte olsun. Ancak iğnelerin kalınlığı yan yana noktaların örtüşmesine engel olur ve iki nokta birbirinden ayırt edilemez. Çok kalın veya fazla mürekkepli bir şerit de aynı sonuca neden olabilir. Ayrıca yüksek çözünürlüklü bir yazıcı kafasının yazıcının sürücü mekanizmasındaki hassasiyetsizlikleri düzeltmesi mümkün değildir.

 

 YOĞUNLUK (KOYULUK)

Yazıcı kalitesini belirleyen bir diğer faktör ise yoğunluktur. Ancak genellikle bu özellik gözden kaçar. Lazer baskı yönteminde olduğu gibi bazı baskı yöntemleri mürekkep veya toner azalsa bile aynı baskı yoğunluğunu korurlar. Ancak özellikle şeritli yazıcılarda mürekkep kullanıldıkça azaldığından baskı yoğunluğu belirgin bir şekilde düşer. Özellikle nokta matrisli bir yazıcıyla grafik basılırken bu durum çok net görülebilir

 

HIZ

Değişik yazıcıların baskı hızları farklıdır. Hızı yazı tipi belirler. Bir yazıcının hızı ya CPS (Characters Per Second / Saniyede basılan karakter sayısı) birimiyle veya dakikada basılan sayfa sayısıyla belirlenir. Ancak üreticiler genellikle bu rakamları abartırlar. Çünkü onlar bizlerin kullanmayacağı taslak kalitesindeki (draft quality) baskı hızını verirler. Aynı yazıcının daha kaliteli yazı tiplerini basması daha çok zaman alır.

 

YAYGIN PROBLEMLER VE SORUN GİDERME

Piyasada bulunan binlerce yazıcı modelini derinlemesine incelemeden yazıcılarda sorun giderme meselesi hakkında kesin yargılarda bulunmak kolay değildir. Her sorun giderme teşebbüsünde olduğu gibi yine ilk olarak problemin kaynağını tespit etmeye çalışmak gerekir. Sorun bilgisayar ya da onun yazılımlarından birinde mi? Yazıcı arabirimimi? Kablo? Yazıcı? Yazıcının kablosu elektrik prizinde mi? Kablolar takılı mı? Yazıcı açık mı?

Aşağıda bunlarla ilgili bazı adımları görülmektedir.

1. Yazıcının açık ve kablonun elektrik prizinde olup olmadığını kontrol edin.

2. Yazıcının güç düğmesini kapayın ve tekrar açın. Yazıcıyı sıfırlayıp tekrar yazdırmayı deneyin.

3. Bir ağ yazıcısı söz konusu ise, protokol yapılandırmasını kontrol edin. (Mesela, TCP/IP'deki IP adresi ve subnet mask ayarları gibi.)

4. Yazıcının kendi kendini test etmesini sağlayın ve test sayfasının doğru basılıp basılmadığını kontrol edin.

5. Yazıcı yazılımının düzgün bir şekilde yapılandırılmış olup olmadığını kontrol edin.

6. Sorunun kablodan kaynaklanıyor olabileceği ihtimalini göz önüne alarak farklı bir kablo kullanmayı deneyin.

7. Bir ağ yazıcısı söz konusu ise, başka bir bilgisayardan yazdırmayı deneyin.

8. Başka bir yazıcı ile tekrar yazdırmayı deneyin.

Kontrol etmeniz gereken diğer şeyler arasında şunlar da yer alır:

1· Yazıcıda kağıt olup olmadığını kontrol edin. Bilgisayar ekranından takip ettiğiniz yazıcı ayarlarında, kağıtların bulunduğu tepsinin seçilmiş olmasına dikkat edin.

2· DOS altında bir DIR çekin, ardından bir PrintScreen yapın.

3· Etrafta çok sayıda hatalı yazıcı yazılımı bulunmaktadır. Sizdeki yazılımın yazıcınız ile uyumlu bir şekilde çalıştığından emin olun.

4· Bir ağ yazıcısı söz konusu ise, kuyrukta takılıp kalmış yazdırma işi olmadığından emin olmak için sunucudan baskı işlerini kontrol edin. Eğer böyle işler varsa yazdırma kuyruğunu temizleyin.

Yazıcıdaki şeridi kontrol edin. Bazı noktalarda, özellikle kafanın yakınındaki bölgede yıpranma var mı? Şerit rahatlıkla hareket edebiliyor mu? Şeridin hareket mekanizmasını kontrol edin. Bir sıkışma olmadığından emin olun. Kağıt kıskacı kapalı mı? Bazı alternatif kağıt besleme üniteleri kullanılırken kağıt kıskacı açılmalı ya da daha farklı bir şekilde kapatılmalıdır

 

 

YAZICININ  KURULUM  KLAVUZU

 

1.ADIM

 

 

 

Yazıcı kurmak için;

 • Başlat >
 • Ayarlar  >
 • Yazıcı ve Fakslar

‘a tıklayınız.

 

 

2.ADIM

 

 

* Yazıcı Görevlerinden Yazıcı Ekle ‘yi seçiniz.

 

 

3.ADIM

 

 • Eğer yazıcının bağlantı noktası usb veya kızılötesi ise devam etmenize gerek yoktur. Windows sizi otomatik olarak yönlendirir.
 • Devam etmek için İleri tıklayınız.

 

 

 

 

 

4.ADIM

 

 • Eğer Bilgisayarımıza bağlı bir yazıcıyı seçersek ileriyi tıklamalısınız.
 • Ağ yazıcısı ise durum farklı.

 

 

5.ADIM

 

 

 

 • Yazıcının Bilgisayara bağlanmasını sağlayan Bilgisayar Bağlantı Noktası ‘nın seçilmesi

 

 • Sonra ileri ye tıklanması.

 

 

 

 

6.ADIM

 

 

 • Yazıcının markasının ve modelinin seçilmesi,
 • Listede yoksa Disketi Var seçeneğinin tıklatılması.

 

 

 

 

7.ADIM

 

 

 

 • Gözat seçeneği ile yazıcının kurulumun yapılacağı yazılıma yönlendirilmesi.

 

 

 

 

8.ADIM

 

 

 • CD Sürücünün seçilmesi
 • Driver ’in yolunun bulunması
 • ‘a tıklanması

 

 

 

9.ADIM

 

 

 • Yazıcıya Ad veriniz.
 • İleri tıklayınız.

 

 

10.ADIM

 

 

 • Kurduğumuz yazının adı,
 • Bağlantı Noktası
 • Ve Modelinde

Sorun yoksa SON ‘u tıklayınız.

     

 

11.ADIM

 

 

 

Dosyalar Kopyalanıyor…

 

 

 

12.ADIM

 

 • Yazıcının çalıştığını test etmek için sınama sayfası yazdırınız.
 • Çalışmıyorsa işlemleri tekrar yapınız.
 • İleri yi tıklayınız.

 

 

13.ADIM

 

 • Kurulum tamamlandığında yazıcının kurulduğunu göreceğiz.

Kurulumu Başarı ile

t a m a m l a d ı n ı z…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YAZICI KULLANIMI VE AYARLARI

 

 

 • Microsoft Word programında oluş- turmuş olduğumuz bir uygulamamızı açalım.
 • Dosya Menusun ‘den YAZDIR ‘ı seçelim.

 

Birden fazla kurulu yazıcı varsa seçmemizi sağlar

1. Yazıcı Özelliklerini değiştirmemizi sağlar

 

 

 


4. Tamam ‘i tıkladığımızda sayfayı yazdırır.

* Kopya Sayısını

 • Tüm sayfayı, Geçerli sayfayı ya da Sayfa aralığını belirttiğimiz sayfayı yazdırır.

2.Yazıcı kurulu değilse bizi yazıcı kuruluma yönlendirir.

3.Seçenekler bölümüne gitmemizi sağlar.

 

 

 

 


 • Yaprak sayısı, Bir A4 boyutuna kaç yaprağı yazdırmak istiyorsak seçeriz. (1,2,4,9,16)
 • Dikey veya Yatay çıktı için,
 • Sayfa sırası

(baştan sona, sondan başa)

 • TAMAM ‘ı tıklayınız.

 

 

 

 

 


 • Yazıcının kalite ayarlarının seçilmesi
 • Renkli yada siyah-beyaz seçilmesi
 • Kağıt kaynağının seçilmesi
 • Kağıt boyutlarının seçilmesi

 • TAMAM ‘ı tıklayınız.

 

 

 

 


 • MS Word Ekranında Yazıcı ikon ‘u tıklandığında yazıcının o anki varolan ayarlarına göre çıktı alınır.

 

 

KAYNAKÇA

1.     www.donanimhaber.com

2.     www.odevsitesi.com

3.     www.pclabs.gen.tr

4.     Bilgisayar Donanımı  (Zeydin PALA)

5.     Modern Donanım Mimarisi (Türkay HENKOĞLU)

 


Ekleyen: WALLACEs | Eklenme Tarihi: 27.01.2016