FSO ile dosya İşlemleri
Fso geniş adıyla File System Oblect nesnesini kullanarak sistem uzerinde herhangi bir dosya oluşturup bu dosyanın varlığını kontrol edeceğiz, güncelleyeceğiz,sileceğiz..kısacası dosyanın Bizden çekeceği var : )
İlk olarak bir dosya oluşturup bu dosyaya veri yazdıracağız.


'kodlarımız başlıyor
'öncelikle nesnemize bağlanıyoruz.
set fso=server.createobject("scripting.filesystemobject" )

'/dosyamızı oluşturuyoruz.. dosya türünü seçmekte özgürsünüz asp,html,txt vs.
set q=fso.createtextfile(server.mappath("deneme.asp" ) )
q.writeLine("Merhaba !" &vbcrfl )
q.writeLine("Ben geldim...." &vbcrfl )
set q=nothing
'/ bu kısımda deneme.asp isimli bir dosya oluşturup içerisine metnimizi yazdırdık.
'/ bu işlemin sanılandan öte bir kolaylığı ise şudur;
'/ salt metin olarak yazılan yerde asp kodlarınıda çalıştırabiliriz. bu yetkinin sadce yoneticiye verilmesi dahilinde güzel işler ortaya koyabiliriz.
'/burada es geçilmemesi gereken bir diğer konu oluşturduğumuz dosyanın konumudur.
'/yukarda örneğini yaptığımız işlemde oluşan dosya ile işlemi yaptığımız sayfa aynı konumdadır.eğer sayfamızı başka bir klasorde olusturacaksak konum belirtmeliyiz.
'mesela Request.ServerVariables("APPL_PHYSICAL_PATH" ) variablesi bize bulundugumuz ana dizini verir. buna gore siz c\inetbup\wwwroot\klasor\deneme.asp yaparak dosyayı istediginiz klasorde olusturabilrsiniz.


Şimdi ise aynı nesneyi kullanarak dosyamızın belirtilen yerde oluğ olmadığını kontrol edeceğiz.

if (fso.fileexists(""&Request.ServerVariables("APPL_PHYSICAL_PATH" )&"\deneme.asp" ) )=true Then
response.write("dosya bulundu." )
else
response.write("dosya bulunamadı." )
end if
'/burda da dosyamızın belirttiğimiz dizinde olup olmadığını kontrol ettik.


Şimdi de oluşturduğumuz dosyanın verilerini okuyalım
set qq = fso.opentextfile(""&Request.ServerVariables("APPL_PHYSICAL_PATH" )&"\deneme.asp" )
if qq.atendofstream then
kod = ""
else
kod = qq.readall
end if

Response.write("<textarea rows=18 cols=51>"&kod&"</textarea>" )
set qq=nothing
'/burada kod kısmını replace ederek gorunecek olan html dosyalarını replace edebilirsiniz.

Şimdi de oluşturduğumuz dosyayı düzenliyelim
dosyayı duzenlemek için yapmamız gereken tek şey yukardaki kodlardan faydalanmak olacak;
öncelikle dosyanın varlığını kontrol edelim ki dosyanın bulunamaması durumunda kodlarımız hata vermesin.
daha sonra dosyamızı okutuyoruz ve oluşturduğumuz form ile veriyi gönderip dosyamızı yeni baştan oluşturuyormuşuz gibi üzerine yazdırıyoruz. düzenleme kısmı bundan ibaret: )

Son olarak dosyamızı silelim...

if (fso.fileexists(""&Request.ServerVariables("APPL_PHYSICAL_PATH" )&"\deneme.asp" ) )=true Then
'dosya var ise dedik
fso.deletefile(""&Request.ServerVariables("APPL_PHYSICAL_PATH" )&"\deneme.asp" ) )
end if
'silme islemimizde tamamlandı.

'nesnemizi kapattık
'zil çaldı dersimiz burda bittII : )

set fso=nothing

Ekleyen: WALLACEs | Eklenme Tarihi: 27.01.2016