Veri Gizleme
Steganography nedir ? >>

Eski yunanda M.Ö. 5.yüzyılda Susa kralı Darius tarafında göz hapsine alınan Histiaeus Milet'teki oğlu Aristagoras’a gizli bir mesaj göndermelidir. Histiaeus kölelerinden birinin saçlarını kazıtır ve mesajını dövme şeklinde kölenin kafasına işletir. Kölenin saçları tekrar büyüyünce onu Milet'e oğlunun yanına gönderir. Bu tarihçi Herodot'un bizlere aktardığı gizli yazma sanatı steganography'nin ilk kullanıldığı yerlerden biridir.Steganography bir nesnenin içerisine bir verinin gizlenmesi olarak tarif edilebilir. Bu yazımızda biz sayısal resimlerin içerisine şifrelenmiş bir verinin nasıl gizlenebileceği konusunda fikir vermeye çalışacağız. Bu amaçla önce bilgisayarlarda gördüğümüz sayısal resimlerin ne olduğunu açıklamaya çalışalım.>>

Sayısal Resim nedir ? >>

Şekil 1 tipik bir sayısal resmi göstermektedir. Bu resim N satır ve M sütunluk bir dizi ile temsil edilir. Genellikle satır ve sütun indisleri y ve x veya r ve c olarak gösterilebilir. Çoğunlukla (tamamı değil ) resim dizisi kare şeklindedir. Yani N = M tipik N ve M değerleri: 128, 256, 512 veya 1024 dür.

Resim dizisinin elemanları piksel denir. En basit durumda pikseller 0 veya 1 değerini alırlar. Bu piksellerden oluşan resimlere binary (ikili ) resim denir. Genellikle 1 ve 0 değerleri sırasıyla aydınlık ve karanlık bölgeleri veya nesne ve zemini (nesnenin önünde veya üzerinde bulunduğu çevre background ) temsil ederler. Video resimlerinin ışık seviyelerini (intensity ) daha iyi derecelendirebilmek için piksel başına 1 bayt kullanılır. Bununla 0 (siyah ) ile 255 (beyaz ) arasında tam sayılar elde edilebilir. Bu uçtaki sayılar arasındaki değerler “gri” (grey ) dir ve bundan dolayı bir resele ait tam sayı gri ton seviye (grey level ) olarak isimlendirilir.>>

Renkli resimlerde ise ; bir resim kırmızı, yeşil ve mavi gibi temel renklerin her biri için N x M lik bir diziye ihtiyaç duyar. Böylece her dizinin “gri seviyeleri” belirli bir pozisyondaki pikselin kırmızı, yeşil ve mavi resimlerinin bileşenlerinin şiddetini belirler. Gerçek renkleri işleme orjinali gri olan resimlerin gösteriminde kullanılan sahte renk (pseudo- colour ) ile karıştırılmamalıdır. >>

LSB Least Significant Bit ( En az öneme sahip bit )>>

Buraya kadar anlattıklarımızdan artık 8 bitlik bir resmin her pikselinin 1’ler ve 0’lardan oluştuğunu ve bu bitlerin 2^8 yani 256 renk meydana getirdiğini öğrendik. İkili sayı sistemine göre 10110111 sayısını ele alalım. Bu sayıyı hesapladığımızda ortaya onluk düzende 183 elde ederiz. Sondaki bitin 1 veya sıfır olması bu değeri çok fazla değiştirmeyecektir. Sondaki bit değerimiz eğer 0 olsaydı bu değer 182 olacak ve renk üzerinde gözle görülecek büyük bir değişikliğe neden olmayacaktı. İşte bu sondaki bitimiz LSB olarak adlandırılır. Bu bitler yerine bizim gireceğimiz datanın verileri girilirse eğer datamız gizlenmiş olabilir. Şimdi bunun nasıl yapıldığına bakalım. 24 bitlik bir resim içerisine A harfini yerleştirelim.>>

24 bitlik resmin aşağıdaki şekilde olduğunu varsayalım >>

(00100111 11101001 11001000 )>>

(00100111 11001000 11101001 )>>

(11001000 00100111 11101001 )>>

Bu şekil 3 pikselden oluşmakta . A harfinin de binary karşılığını (10000011 ) olarak verelim. Şimdi her pikseldeki LSB nin yerine bizim A harfimizdeki bitlerimizi yerleştirelim.>>

(00100111 11101000 11001000 )>>

(00100110 11001000 11101000 )>>

(11001000 00100111 11101001 )>>

Orjinal resimle içerisine data sakladığımız resim arasında gözle görülür bir fark yoktur. Değişen bitlerin altı çizili olarak verilmiştir. Şimdi de bu şekilde resimlerin içerisine basitce yazı ekleyebilen bir programı tanıtalım.>>

Bside>>

http://okoca.cjb.net/bside.zip adresinden download edebileceğiniz bu program sayesinde bmp uzantılı resim dosyalarınız içerisine istediğiniz mesajı saklayabilirsiniz. Programın kullanımı şu şekilde ;>>

Ekleyen: WALLACEs | Eklenme Tarihi: 27.01.2016