Mail Gönderme [Visual Basic]
Şu anda sanırım Internet'te en çok kullanılan e-mail bileşeni CDONTS (Collaboration Data Objects for Windows NT® Server)'dır. Sanırım 1.2 sürümünde ve gerçekten e-mail yollamak için ideal bir bileşen. Bu bileşenin bu kadar çok kullanılmasındaki en büyük etken; IIS ile birlikte varsayılan olarak kurulmasındadır. Eğer sunucunuzda Internet Explorer 4.0 ve IIS 4.0 kuruluysa, CDONTS'u kullanmamanız için hiçbir engel yok (tabi bedava sunucularda durum farklı her zamanki gibi).

Hemen bu bileşenle nasıl e-mail gönderileceğine bakalım.

Set Mail = Server.CreateObject("CDONTS.NewMail")
Mail.From = "BizimEmailAdresimiz@bizimsunucu.com"
Mail.To = "KimeGidecek@onunsunucusu.com"
Mail.Subject = "Email Konumuzun Başlığı"
Mail.Body = "Email mesajımız."
Mail.Send
Set Mail = Nothing
Yukarıdaki kodları inceleyelim. İlk olarak her zamanki gibi nesnemizi oluşturmakla başladık işe.
Set Mail = Server.CreateObject("CDONTS.NewMail")

Bu şekilde sunucumuzda CDONTS nesnesini oluşturduk. Bundan sonra bu nesnenin önceden tanımlı özelliklerini kullanarak mesajımızı istediğimiz kişiye iletebiliriz.

İlk önce kendi e-mail adresimizi giriyoruz,
Mail.From = "BizimEmailAdresimiz@bizimsunucu.com"

Burada BizimEmailAdresimiz@bizimsunucu.com yazan yere kendi e-mail adresimizi yazacağız. Örneğin;
Mail.From = "iam@home.com"

Daha sonra bu mesajın kime gideceğini de belirliyoruz.
Mail.To = "KimeGidecek@onunsunucusu.com"

Buradaki KimeGidecek@onunsunucusu.com yazan yere ise, e-mail'i göndermek istediğiniz kişinin e-mail adresini yazacağız.

Sıra geldi e-mail'in konusunu yazmaya. Malum, hiçbir e-mail konusuz olmaz (ya da olmamalı). Mesajı alan kişiye, mesaj hakkında ufak bir açıklama yazmak gerekir, değil mi?
Mail.Subject = "Email Konumuzun Başlığı"

Konuyu yazdıktan sonra mesajımızı girebiliriz artık.
Mail.Body = "Email mesajımız."

Burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Diyelim ki, mesajımız bir kaç satır. Bu mesajı yollamak için şu şekilde yapabiliriz;
mesaj = "Bu birinci satır." & VbCrLf
mesaj = mesaj & "Bu ikinci satır." & VbCrLf
mesaj = mesaj & "Bu üçüncü satır." & VbCrLf
mesaj = mesaj & "Bu da son satır."
Mail.Body = mesaj

Tüm bunları yaptıktan sonra mesajımızı güvenle yollayabiliriz
Mail.Send

İşimiz bittiğinde de nesnemizi kapatmayı unutmayalım

Ekleyen: WALLACEs | Eklenme Tarihi: 27.01.2016