Veri tabanındaki kaydı düzenleme [ASP]

<%
strMainDB = Server.MapPath("db/yasirdb.mdb") 'database yolunu buraya yazcan 1-6 satıra kadar veritabanına bağlanma kodları bunları ezberlemene gerek yok bunlar fix kod yani copy-paste

Set Connection = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Connection.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & strMainDB
%>

<%
Set rec = Server.CreateObjecT("ADODB.RecordSet") 'burdada 8-12 satıra kadar veri tabanının neresiyle işlem yapcanı yazıon
rSQL = "Select * FROM Genel" ' bu satırda demek istenen Genel tablosundaki, * diyerek tüm Sütünlarla işim war abi diyon
rec.open rSQL,Connection,3,3
%>

<% 'farkındaysan rec.addnew yazmadım yazsaydım yeni kayıt eklerdi yazmadığım için düzenliyo
rec("ad")="ibne2" 'burda ad sütünunda mesela ibne yazıo artık o ibne2 olsun diyon
rec("soyad")="fener2" 'burda soyad sütununda mesela fener yazıo artık o fener2 olsun diyon
rec.update 'burda kayıt işlemini güncelleyerek kayıt düzenleme tamamlanıo
%>

Bu dökümanın hakları YasirPro.Com'a aittir. İzinsiz başka yerde yayınlanması yasaktır.


Ekleyen: WALLACEs | Eklenme Tarihi: 27.01.2016