Stored Procedure Değişkenler [ASP]
Bir önceki makalemizde MSSQL(Microsoft SQL) Server 'da Stored procedure 'ün nasıl kullanıldığını temel olarak anlatmış ve örnekler ile açıklamıştık.
Bu makalede MSSQL server'da Stored Procedure kullanırken sayfamızdaki değişkenler ile nasıl işlem yapabileceğimizi göreceğiz.
Bunun için örnek bir tablomuz olsun
Tablonun ismi "tblisimler" ve içinde fldID(int), fldisim(char) adında iki adet alanımız olsun.
Şimdi bunun için bir stored procedure oluşturalım.
Stored Procedure bölümüne gelin(Detaylı şekilde bir önceki makalede bulunmaktadır) ve yeni Stored Procedure diyelim.

CREATE PROCEDURE [kullanıcıadınız].[sp_isimsec]
@ID int
AS
Select fldID,fldisim From tblisim Where fldID = @ID
Go

Kullanıcıadınız kısmına Microsoft SQL Server'a bağlandığınız kullanıcı adı yazılmalıdır.Bunların hepsini ilk olan Stored Procedure - MSSQL adlı makalemizde bulabilirsiniz.
Sayfamızda kullanımına gelmeden önce açıklama yapalım.
Burada ilk satırda kullanıcı adımızda "sp_isimsec" adında bir procedure oluşturduk.
İkinci satırda "ID" isminde değişkenimiz olduğunu bunun ise int yani integer(sayı değerli) olduğunu belirledik.
As satırını geçiyorum burası sabittir.
Select ile başlayan satırda sql cümlemizi yazıyoruz ve burada fldID alanı "ID" değişkenine eşit olan veriyi seçiyoruz
Buna örnek vermek gerekirse bir haber uygulaması düşünün.Querystring olarak alınan ID numarasına göre o haberi seçip ekrana yazdırmak gibi düşünebilirsiniz.Burada o ID 'ye ait veriyi seçtireceğiz.

Sayfamızda ise bu procedure 'ü kullanmaya gelelim.
Conn adında sql veritabanı bağlantımız olsun.Burada istersek bir sabit ID numarası yazarak stored procedure ile o ID ye eşit olan kayıdı seçtirebiliriz

Örnek :

<% Set ObjRS = Conn.Execute("Exec sp_isimsec @ID = 1") %>

Bu procedure çalıştığı zaman fldID yani bizim otomatik sayımız 1 olan kayıdımız seçtirilir.

Burada sabit olarak 1 'e eşitledik.Değişken kullanırken ise sadece tırnak ayarını yapmamız yeter.Örneğin bu adres Default.asp?ID=1 şeklinde çalışsın ve sayfamızda bu alınan Querystring ID sayısına göre Procedure ile kayıt seçtirelim.

<%
'Conn isminde MSSQL veritabanı bağlantınız

ID = Request.Querystring("ID")
Set ObjRS = Conn.Execute("Exex sp_isimsec @ID =" & ID)
%>


Evet bu şekilde Querystring'de hangi numara var ise o numaraya ait kayıt seçtiriliyor.Bu işlemi çoğu yerde kullanırsınız, bir haberdetayını gösterirken, kategori seçtirme işlemi yaparkenki gibi.
Konu ile ilgili sorunlarınızı forumlarımızda bizimle paylaşabilirsiniz.

Ekleyen: WALLACEs | Eklenme Tarihi: 27.01.2016