Fonksiyon(Function) Kullanımı [ASP]
ASP 'de en çok kullanılan özelliklerden biri fonksiyonlardır.Fonksiyonları kullanma amacımız işlemlerimizi daha düzenli yapmamızdır.Bir kaç veriye aynı özellikleri uygulayacak olursak bunlar için kodları ayrı ayrı yazmak yerine yazılmış bir fonksiyonu kullanmak hem zaman kazandıracağı gibi değişiklik durumunda hepsine etki eder.
Fonksiyon kullanırken

<%
Function FonksiyonAdi(veri)

End Function
%>


Tagleri arası fonksiyon işlemleri yapılır."veri" olarak yazdığımız fonksiyon içerisinde kullanacağımız değişkenlerdir.Küçük bir örnek ile bu değişkenleri nasıl fonksiyona dahil edeceğimizi görelim.
Örnek olarak bir verideki yazının içindeki "<" karakterlerini boş karakter ile replace(yerine koyma) yapalım.

<%
strVeri = "Burası < yazımızın < olduğu değişkendir."

Function YerineKoy(Veri)
YerineKoy = Replace(veri,"<","")
End Function

Response.Write YerineKoy(strVeri)
%>


Açıklama yapacak olursak burada "strVeri" adında belirtmiş olduğumuz kullanacağımız yazı'dır.Fonksiyonumuza "YerineKoy" ismini verdik.Bu isim düşündüğünüz herhangi bir isim olabilir.Kullanırken o isimi kullanıyoruz.Fonksiyona girecek olan veri değişkenini yani ekrana yazdırırken "strVeri" adında belirttiğimiz (Bu durumda veri yerinde yazdığı için fonksiyonumuz veri kullanılan yerleri strVeri kabul edecektir) yazıdaki "<" karakterlerini "" yani boş karakter ile replace etmesini söyledik.
Bunu normal yapmak daha kolay olmazmıydı diye düşünebilirsiniz.Böyle yapmamızın nedeni ise ;
Kullanacağımız verilerde bu replace işlemini başka yerlerde kullanmamız gereken durumlar olacaktır.Bu işlemler sadece replace ile bitmeyebilir, bunun gibi herşeyi fonksiyon ile yapabilirsiniz.Farklı yerler için ayrı ayrı yazmaktan ise yazmış olduğumuz fonksiyon ile hepsine kısa bir işlem ile uygulayabiliriz.

Fonksiyonu kullanırken
.. FonksiyonAdi(KullanılacakVeri)
şeklinde kullanılır.".." yazmış olmamın nedeni yapacağınız işlemin değişebildiğini anlatmaktır.Değişkene bağlayabilir veya ekrana yazdırabileceğiniz gibi daha farklı işlemlerde  yapabilirsiniz.

Fonksiyon yazarken en son mutlaka fonksiyon adına bir değer atamanız gerekmektedir.Yukarıda göreceğiniz üzere "YerineKoy" ismine verinin son halini atadık.Bunu yapmazsanız boş olarak gözükür.Atadığınız zaman bir değer geldiğini ifade eder ve o değer çıktısı olur.

Ekleyen: WALLACEs | Eklenme Tarihi: 27.01.2016