Değer Fonksiyonları [ASP]
VBScript'de değişken ve değer kontrollerini yapmamızı sağlayan bazı fonksiyonlar vardır
Bunlar :

IsArray : Değişkenin dizi-değişken (Array) olup olmadığını sınar.

IsDate : Değişkenin değerinin tarihe (Date) çevrilip çevrilemeyeceğini sınar.

IsEmpty : Değişkenin tanımlanıp değer atanmış olup olmadığını sınar.

IsNull : Değişkenin geçerli bir değer tutup tutmadığını sınar.

IsNumeric : Değerimizin içindeki yazının tamamen sayı olup olmadığını kontrol eder.

IsObject : Bir ifadenin geçerli bir ActiveX veya OLE nesnesine referansta bulunup bulunmadığını sınar.

TypeName : Bir değişkenin türünü belirtir.

VarType :Bir değişkenin türünü belirten sayıyı verir.

Bu fonksiyonları kullanırken örnek olarak IsNumeric denememiz gerekirse

<%
Degisken = "Yasir Pro 1"
Response.Write IsNumeric(Degisken)
%>


Burada değerimiz olan Yasir Pro 1 'in tamamen sayıdan oluşmadığı için ekrana çıktısı  False  şeklinde olacaktır.Diğer fonksiyonlarıda böyle kullanabilirsiniz.

Ekleyen: WALLACEs | Eklenme Tarihi: 27.01.2016