Türkçe karakter kontrol [ASP]
Bu makalemizde ise yazmış olduğumuz fonksiyon ile bir veri içinde türkçe karakter geçip geçmediğinin kontrolünü yapacağız.
Fonksiyonun mantığında Array değerimize türkçe karakterlerimizi atıyoruz ve döngüyü başlatıp o veri içinde karakterimizin kontrolünü yapıyoruz.
Eğer türkçe karakter var ise True değeri çıkıyor, türkçe karakter bulunuyor ise false değeri ekrana çıkıyor.
Kullanmak için bir örnek vermemiz gerekirse

<% Response.Write TrKarakterKontrol("YasirPro") %>

Şeklinde bir kodun çıktısı "False" şeklinde olacaktır.Yani türkçe karakter içermemektedir.
Kontrol yaparken ise;

<%
strVeri = "YasirPro"
If TrKarakterKontrol(strVeri) Then
Response.Write "Bu dizi içinde türkçe karakter geçmektedir.
Else
Response.Write "Bu dizi içinde türkçe karakter var !"
End If
%>


Gibi bir kontrol yapabiliriz.Burada
Fonksiyon aşağıdadır.


<%
Function TrKarakterKontrol(gelen)
ArrTrKarakterler = Array("ç","ğ","ı","ö","ş","ü","İ")
For i=0 To 6
If Instr(gelen,ArrTrKarakterler(i)) <> 0 Then
TrKarakterKontrol = True
Exit For
ElseIf Instr(gelen,Ucase(ArrTrKarakterler(i))) <> 0 Then
TrKarakterKontrol = True
Exit For
Else
TrKarakterKontrol = False
End If
Next
End Function
%>

Ekleyen: WALLACEs | Eklenme Tarihi: 27.01.2016