Veritabanı Tablo İşlemleri [ASP]
Merhaba, bu yazıda ASP kodları kullanarak Access veritabanı oluşturmayı, veritabanı içerisine tablo oluşturmayı, veritabanı silmeyi ve veritabanında bulunan tabloyu silmeyi anlatacağım.

Veritabanı oluşturma

Veritabanı oluşturmak için ADOX nesnesi kullanılmaktadır. ADOX nesnesi oluşturup veritabanımızı oluşturacak kodları yazalım;

<%
Set objADOX = Server.CreateObject("ADOX.Catalog")
objADOX.Create "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source="& Server.MapPath("db/Dosyaadı.mdb") &"; Jet OLEDB:Engine Type=5;"
Set objADOX = Nothing
%>


İlk olarak ADOX nesnesini oluşturup, veritabanının oluşacağı yeri ve veritabanı ismini belirttik. Burada kalın yazılan yolu veritabanınızın oluşmasını istediğiniz yer ile değiştirin. Kodları asp şeklinde kayıt edip çalıştırdığınızda yeni veritabanınız belirttiğiniz klasöre oluşacaktır. Kullandığımız koddaki Engine Type = 5 bölümü Access 2000 veri tabanı biçimini ifade etmektedir. Diğer veritabanı türleri;

Engine Type = 5 // Access 2000
Engine Type = 4 // Access 95
Engine Type = 3 // Access 2.0
Engine Type = 2 // Access 1.0

Veritabanı oluşturmak için en mantıklısı Access 2000(Engine Type 5) türünü kullanarak oluşturmaktır.

Tablo Ekleme

Tablo eklemek için ilk önce bağlantı nesnemizi oluşturalım;

<%
Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
objConn.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("db/veritabanıadı.mdb")
%>


Bağlantı kodlarını oluşturduk. Tablo eklerken kullanacağınız kod şu şekildedir:

<%
objConn.Execute("Create TABLE TabloAdı (Değer1 AlanTürü, Değer2 AlanTürü)")
objConn.Close : Set objConn = Nothing
%>


Bu şekilde veritabanına tablo ekleyebilirsiniz. ASP ile tablo eklerken kullanabileceğiniz alan türleri ve anlamları şunlardır;

AutoIncrement = Otomatik Sayı
TEXT = Metin
MEMO = Not
NUMERIC = Sayı
DATETIME = Tarih/Saat
BIT = Evet/Hayır

Veritabanı için örnek bir tablo hazırlayalım;

<%
objConn.Execute("Create TABLE tblDeneme (ID AutoIncrement, Baslik TEXT, Icerik MEMO)")
%>


Gördüğünüz gibi tek satırlık kod ile veritabanınıza tablo ekleyebiliyorsunuz. Kodları çalıştırdığınızda veritabanınıza tblDeneme adlı tablo oluştuğunu göreceksiniz. Bu tablonun sütunları ve biçimleri şu şekilde olacaktır:

ID : Otomatik Sayı
Baslik : Metin
Icerik : Not

Bu şekilde ASP kodları ile veritabanı oluşturabilir ve veritabanına tablo oluşturabilirsiniz. Bu işi form kullanarak otomatik hale de getirebilirsiniz (örneğin formdan bilgi alıp ona göre veritabanı/tablo oluşturmak ya da querystring ile adres satırından gelen isme göre veritabanı oluşturmak gibi).

ASP ile veritabanı ve tablo oluşturabildiğiniz gibi, veritabanı ve tabloları da silebilirsiniz.

Tablo Silmek

Tablo silmek için DROP Table SQL sözcüğü kullanılır. Tablonun içindeki veriler dahil tabloyu tamamen siler. Kullanımı şu şekildedir:

<% objConn.Execute("DROP Table tblDeneme") %>

Kodu çalıştırdığınızda tblDeneme adlı tablonun verileri dahil tamamı silinecektir.

Veritabanı Silmek

Veritabanı silmek için, FSO kodu kullanabilirsiniz.

<%
Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
objFSO.DeleteFile "dosya yolu/dosyaadı.mdb"
%>


Örnek :

<%
Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
objFSO.DeleteFile "C:\Inetpub\wwwroot\database.mdb"
%>


Kodu çalıştırdığınızda, belirtilen yoldaki veritabanı silinecektir.

Ekleyen: WALLACEs | Eklenme Tarihi: 27.01.2016