Tüm Ms-Dos Komutları

MS-DOS İşletim Sistemi

Dosya (File) ve Dizin (Directory) Kavramı

MS-DOS işletim sisteminde, içinde bilgilerin yazıldığı en küçük birime

veya disketin bilgilerin kaydedildiği manyetik yüzeyin tamamı

adlandırılır. Oluşturulan dosya disk veya disket üzerinde ana dizine kaydedilebilir. Fakat bazı

durumlarda belirli amaçlar için hazırlanmış veya bir ortak özelliğe sahip dosyaları bir grup altında

toplanır ve bir isim verilir. Bu gruplara da

kızmı da bazı özelliklere göre de gruplandırılarak alt gruplar oluşturulabilir ve isim verilebilir.

Bunlara da

oluşturulması, istenilen bilgilere erişilmesini kolaylaştırarak ve hızlandırarak bilgisayarın verimini

artırır.

dosya (file) denir. DiskAna dizin (Root Directory) olarakDizin (directory) denir. Eğer istenirse dosyaların birAlt Dizin (Sub Directory) adı verilir. Disk veya disket üzerinde dizin ve alt dizin

MS-DOS İşletim Sisteminde Dosya ve Dizin İsmi

MS-DOS işletim sisteminde dosya ve dizinlerin ismi iki bölümden oluşur. Birinci kızım dosya

veya dizinin ismi, diğeri ise dosya veya dizinin uzantısıdır. Dizin adlarının da uzantısı olabilir fakat

genel yaklaşım dizin isminin uzantısız kullanılmasıdır. Örneğin: KAYITLAR.LIS, burada

KAYITLAR dosya ismi, LIS ise uzantısıdır. Dosya ismi en fazla

ismi içerisinde

anlamı olan PRN, NULL, COM1, COM2, LPT1, LPT2, LP3 gibi tanımlamalar dosya ismi olarak

kullanılamaz.

Dosya ızantısı 3 karakterden oluşur. MS-DOS işletim sistemi, dosya uzantısına bakarak nasıl

bir işlem yapacağına karar verir. MS-DOS, dosya uzantısı

doğrudan çalıştırabilir. MS-DOS işletim sisteminde;

8 karakterden oluşabilir. Dosya* , : ; . = / \ < > | [ ] gibi özel karakterler bulunamaz. Dosya ismi sistem için özelBAT, COM ve EXE olan dosyaları

COM

dosyların uzantısı,

uzantısı doğrudan çalışabilecek ve içinde derlenmiş programların kayırlı bulundupu

EXE

uzantısı, COM gibi doğrudan çalışabilecek dosyaların uzantısı,

SYS

donanımı tanımlayan dosyaların uzantısı,

BAT

Uzantısı

uzantısı COM, EXE ve BAT olan dosyalar varsa öncelik sırası:

MS-DOS işletim sistemi için özel anlamı olan bu uzantıalrdan başka bilgisayar kullanıcılarının

yaygın olarak tercih ettiği dosya uzantıları da vardır. Örneğin,

olduğunu,

liste kayıtlı olduğunu gösterir. Ayrıca ileride açıklanak olan paket programlarla oluşturulan

dosyaların kendilerine özel uzantıları vardır. Örneğin,

oluşturulmuş,

toplu işlem dosyaların uzantısıdır.BAT, COM ve EXE olan dosyaların sadece adını vermek yeterlidir. Aynı ada sahipCOM, EXE ve BAT şeklindedir.DAT uzantısı, dosyanın veri dosyasıTXT uzantısı dosyanın ASCII kodunda metin dosyası, LIS uzantısı, dosyanın içinde birDOC uzantısı Word programı ileXLS ise dosyanın Exel ile oluşturulmuş bir dosya olduğunu gösterir.

JOKER Kullanımı

İşletim sisteminin komutları kullanılırken yaygın olarak iki

karakterlerin ve

Örneğin:

JOKER karakter vardır: *, tüm? tek bir karakter yerine geçer.

*.*

Dosya adı ve uznadısı ne olursa olsun bütün dosyalar

*.BAT

Dosya adı ne olursa olsun uzantısı BAT olan tüm dosyalar

???.

* Adı en fazla 3 karakterden oluşan ve uzantısı ne olursa olsun tüm dosyalar

A????.E*

dosyaları ifade eder.

Dosya ismi en fazla 5 karakterli ve A ile başlayan, uzantısı ise E ile başlayan tüm

Prompt (Komut Uyarıcısı)

Komut uyarıcısı

gösterir. Bu, işletim sistemi disket sürücüdeki disketten yüklenmiş bir bilgisayarda

Komut uyarıcıdaki sürücü ismi belirtilmediği sürece doğrudan ilişki kuracağı sürücüyü gösteriri. Bu

sürücü o andaki

ise komut uyarıcısı

olduğunu gösteriri. Aktif sürücüyü değiştirmek için, aktif sürücü olması istenen sürücnün adı yanına

(prompt) bilgisayarın komutların ıalgılayarak, yerine getirmeye hazır olduğunuA:\> şeklindedir.aktif sürücü olarak adlandırılır. Sabit diskten işletim sistemi yüklenen bilgisayardaC:\> şeklindedir ve doğrudan ilişki kuracağı sürücünün sabit disk sürücsü

:

Örneğin ekranki komut uyarıcısı C:\> iken, A sürücüsünü aktif sürücü yapmak için

ve ENTER tuşuna basılır.

(iki nokta üst üste) konularak ENTER tuşuna basılır.C:\>A: yazılır

SSS (Sık Sorulan Sorular)

Merhabalar, bana bu doküman ile ilgili çok fazla soru geldiği için artık bunları bir SSS’te

toplamaya karar verdim.

1.

MS-DOS programını nerden temin edebilirim?

Cevap:

artık gerek duyulmadığını düşünüyor. Siz Windows XP’de bu komutları uygulamak için şu

programı denemelisiniz: Başlat\Tüm Programlar\Donatılar\Komut İstemi. Bu şekilde ms dos komut

istemini açmış olursunuz. Windows ME’de de aynı şekilde açabilirsiniz. Windows ME’den itibaren

gelen bir şeydir, hatırlarsanız, Win 98’de Bilgisayarı kapat seçeneğinde MS-dos kipinde başlat

seçeneği de yer alırdı. Win ME ve ileriki sürümlerde bu kaldırıldı.

2

MS-DOS Windows ile birlikte gelmektedir. Ancak Windows XP artık DOS’un eskidiğini veBilgisayarımı nasıl formatlarım?

Cevap:

karşılaşabilirsiniz. Sistem bakımından söylemiyorum, aile fotoğraflarınız, önemli dökümanlarınız

sonsuzluğa gönderilir. Bilgisayarı çok büyük hatalar olduğunda formatlayınız. Ancak 6 ayda bir

format atmak internete giren bir ev kullanıcına iyi gelir

yazılıdır. Format için gerekli olan programı bulmak için bir sonraki yardımı okuyunuz.

3.

Bilgisayar formatlamak özen ister çünkü yanlış bir şey yaptığınızda çok üzücü sorunlarlaJ. Format için gerekli komut aşağıdaBaşlangıç disketini nereden bulabilirim?

Cevap:

yaramıyor. Size tavsiyem bir arkadaşınızdan yada Win 98 kullanan bir internet café’den başlangıç

disketi yaptırmanız. Eğer Windows 98 kullanıyorsanız, Denetim Masası\Prog. Ekle Kaldır\Başlangıç

Disketi buradan başalngıç disketi oluşturup, Windows aktif değilken yapabileceğiniz işlemleri

(format vs.) buradan yapabilirsiniz.

Maalesef Windows XP’de başlangıç disketi yaratabiliyorsunuz ancak bu hiçbir işe

MS DOS Komutları

Ms-dos

komutları ve dış komutlar olmak üzere iki gruba ayrılır.

İç Komutlar:

komutlardır. COMMAND.COM dosyası belleğe yüklendikten sonra doğrudan kullanılabilir.

Bu komutlar COMMAND.COM dosyasının geçici bölümünde kayıtlı olan

Dış Komutlar:

dış komutun kullanılabilmesi için, o komuta ait dosyaların disk veya disket üzerinde kayıtlı olması

gerekmektedir. Aksi takdirde söz konusu komut kullanılamaz.

MS-DOS işletim sisteminde en çok kullanılan iç ve dış komutlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Bu komutlar sabit disk üzerinde kayıtlı dosyalar şeklindedir. Herhangi bir

İç Komutlar Dış Komutlar

DIR COPY

DATE DEL

TIME REN(RENAME)

PROMPT TYPE

MD (MKDIR) VOL

CD (CHDIR) CLS

RD (RMDIR) VER

PATH

FORMAT MEM

CHKDSK XCOPY

LABEL DOSKEY

ATTRIB PRINT

BACKUP EDIT

RESTORE DELTREE

DISKCOPY TREE

CLS (Clear Screen)

Bu komut ekranda yazılı bulunan komut uyarıcı dışındaki her şeyi temizler.

Örnek:

C:\>CLS

Tüm ekrandaki yazılar silinir.

DIR (Show Directory)

DIR komutunun kullanım amacı disk/disket üzerindeki dizin ve dosyaları görüntülemektir ve genel

kullanımı aşağıdaki gibidir:

DIR [sürücü:][/dizin adı][dosya adı] /p/w/s

/p

Sayfa seçeneğidir. Yani dizin ve dosyaların ekrana sayfa ,sayfa görüntülenmesini sağlar.

/w

Dizin ve dosya adlarının 5 sütun halinde ekranda görüntülenmesini sağlar.

/s

Dizin ve dosya adlarının 5 sütun halinde ekranda görüntülenmesini sağlar.

Örnek:

C:\>DIR/p C:\progra~1\winrar

C:\Program Files klasöründeki Winrar klasörüne gözatar.

DATE

Bu komut tarihin görüntülenmesi, görüntülenen tarih yanlış ise düzeltilmesi için kullanılır:

DATE [GG-AA-YY]

Örnek:

C:\>DATE 31-12-2003

Tarihi 31/12/2003 olarak değiştirir.

TIME

Bu komut zamanın görüntülenmesi, görüntülenen zaman yanlış ise düzeltilmesi için kullanılır:

TIME [saat:dakika:saniye, saniyenin 1/100’ü]

Örnek:

C:\>TIME 12:30:00

Zamanı 12.30.00 olarak değiştirir.

PROMPT

Örnek:C:\>PROMPT $P$B

= C:\> olan uyarıcıyı, C:| yapar.

MD & MKDIR (Make Directory)

Bu komut dizin oluşturmak için kullanılır. Komutun kullanım şekli:

MD [sürücü:][yol] dizin adı

Örnek:

C:\>MD deneme

C:\ sürücüsünde deneme adlı bir klasör oluşturur.

CD & CHDIR (Change Ditectory)

Bu komutun kullanım amacı bir dizinden diğer bir dizine geçmektir.Yani istenilen dizini aktif hale

getirmektir.

CD (CHDIR) [Sürücü:][yol] dizin adı

Örnek:

C:\>cd deneme

C:\ sürücüsündeki deneme klasörünü aktif hale getirir.

VER (Version)

Bazı durumlarda kullanılan DOS sürümününü bilmek gerekebilir. Bu durumda, bu komut uygulanır.

Örnek:

C:\>VER

DOS işletim sistemi yüklendiği zaman ekranda görüntülenen komut uyarıcı kullanıcı tarafından

yazdığınızda, Windows Millennium [Sürüm 4.90.3000] gibi bir ifade çıkacaktır.

PROMPT

komutu kullanılarak değiştirilebilir:

PROMPT [[metin][$karakter]...]

Genelde makine açıldığı zaman

Aşağıda verilen karakterler kullanılarak farklı komut uyarıcıları elde edilebilir. Bu komut ile

istenen komut uyarıcısının görüntülenmesi için görüntülecenek karakterin başına

konulmalıdır.

Görüntülecek uyarıcılar Karakter

\ Aktif dizini gösteren prompt P (Path)

= karakterini gösteren prompt Q (Equal)

$ karakterini gösteren prompt $

Zamanı gösteren prompt T (Time)

Sürümünü (versiyon) gösteren prompt V (Versiyon)

> karakterini gösteren prompt G (Greater)

< karakterini gösteren prompt L (Less)

| karakterini gösteren prompt B

A:\> veya C:\> şeklinde komut uyarıcısı ekranda gözükür.$ işareti

RD & RMDIR (Remove Directory)

Disk veya disket üzerinden dizin silmek için kullanılan komuttur:

RD (RMDIR) [sürücü][yol] dizin adı

RD

1. Silinecek bir dizinin tamamen boş olması gerekir. Eğer dizin içerisnde dosyalar ve alt dizinler

varsa önce bunlar silinmelidir.

2. Silinecek bir dizinin aktif olmaması gerekir.

komutu ile bir dizini silebilmek için,

Örnek:

C:\>RD deneme

C:\ sürücüsünde deneme adlı klasörü siler.

TYPE

Bu komut ASCII(American Standart Code for Information Interchance) kodunda oluşturulmuş iki

dosyayı birleştirmek, ASCII kodunda oluşturulmuş bir dosyatı yazıcıdan almak için kullanılabileceği

gibi, bu komutun en önemli kullanım amacı, ASCII kodunda oluşturulmuş metin dosyalarının

içeriğini ekranda görüntülemektir. ASCII kodundaki bir dosyanın içeriğini ekranda görmek için;

TYPE [sürücü:][dizin]dosya adı [|more]

More

MORE seçeneğinin görevi dosya içeriğini sayfa sayfa ekranda göstermektir.

Örnek:

C:\>deneme.txt|more

C:\ sürücüsündeki deneme.txt dosyasını sayfa sayfa görüntüler.

C:\>deneme.com

C:\ sürücüsündeki deneme.com dosyasını görüntüler.

DEL

Disk veya disketteki varolan dosya veya dosyaların silinmesi için uygulanır.

DEL [sürücü:][dizin] dosya adı

Örnek:

C:\> del \Belgel~1\deneme.xls

C:\Belgelerim klasöründe bulunan deneme.xls dosyasını siler.

C:\> del \Belgel~1\

C:\Belgelerim klasöründe bulunan tüm dosyaları siler.

COPY

Bu komut ile ASCII kodunda oluşturulmuş dosyalar birleştirilebilir, yazıcıdan alınabilir. Bu komut

ile ASCII kodunda metin dosyaları oluşturulabilirASCII kodunda bir dosya yazıcıya veya başka bir

birime kopyalanabilir. Fakat bu komutun en yaygın kullanım amacı;bir veya birden fazla dosyanın bir

disk veya disket ortamından başka bir ortama farklı isimlerdekji dosyalarla veya dizine

kopyalanmasıdır.

COPY [kaynak adres] dosya adı [hedef adres] [dosya adı]

COPY [Sürücü 1:][dizin1]dosya adı [sürücü 2:][dizin2] dosya adı /v

/V

birbiri ile aynı olup olmadığını kontrol eder.

Kopyalama işleminin doğruluğunu kontrol eder. Yani, okuduğu bilgiler ile yazdığı bilgilerin

Örnek:

C:\>copy C:\Belgel~1 D:\Belgel~1/v

kopyalar. Ayrıca kopyaladıklarının doğruluğunu kontrol eder.

C:\Belgelerim klasörünün içeriğini D:\Belgelerim klasörüne

VOL

Disk veya disketin varsa etiketini ve seri numarasını ekrana getirir.

VOL [sürücü]

Örnek:

C:\>VOL

C:\ sürücüsünün seri numarasını görüntüler

C:\>VOL A:

A:\ sürücüsünün seri numarasını görüntüler

PATH

Çalıştırılabilir dosyalar için arama dizinleri oluşturmak amacı ile kullanılır. Bir program çalıştırılmak

istendiği zaman önce aktif olan yani içinde çalışmakta olan dizinie bakılır. Eğer program bu dizinde

bulunmaz ise

PATH komutu ile belirlenmiş olan dizinlere bakılır.

PATH [sürücü:][dizin]; [sürücü:][dizin]

Örnek:

C:\>PATH C:\Windows;C:\Pascal

bulunamazsa önce

Kullanılacak bir dosya önce aktif dizinde aranır, bu dizindeWindows daha sonra Pascal dizinlerinden söz konusu dosya aranır.

EDIT

Edit komutu MS-DOS işletim sisteminin bir metin editörüdür. Bu komut ile ASCII kodunda metin

dosyaları oluşturabilir, ASCII kodundaki metin dosyalarını düzenlenebilir.

EDIT [sürücü:][dizin]dosya adı

Örnek:

C:\>EDIT C:\Belgel~1\deneme.txt

amacıyla açar.

Belgelerim klasörü içindeki deneme.txt dosyasını düzenlemek

C:\>EDIT

Metin editörünü açar. Bu şekilde yeni bir dosya yaratılabilir, farklı yerlere kaydedilebilir.

MS-DOS Metin editörü

FORMAT

Format komutu, belirlenen sürücüdeki disk veya disketi MS-DOS’un kullanımına hazır hale

getirmek için kullanılır. Daha sık olarak disketler biçimlendirilir. Eğer sistemin bulunduğu sürücü

formatlanırsa (Biçimlendirilirse) bilgisayarınızı tekrar açamazsınız. Bu daha çok yeni bir işletim

sistemi kurmak için kullanılır. Deneyimsiz kullanıcılar bu komutu kullanırken çok dikkatli

olmalıdırar. Çünkü format komutu

Ancak

yeni bir FAT(File allocation table, dosya yerleşim tablosu) oluşturulur. Disket üzerinde mantıksal

bölümler olan iz ve sektörler oluşturulur. Ayrıca istenirse bu komut ile bilgiler yeniden

kazanılamayacak şekilde silinebilir ve hızlı biçimlendirme yapılabilir.

Biçimlendirme yapılırken MS-DOS tarafından her disketin 0. yüzündeki 0. izin 0. sektöründe

BOOT sektörü oluşturur ve bu sektörün aracılığı ile MS-DOS, o disketi tanır. BOOT sektörü

bozuk olan bir disket MS-DOS tarafından kullanılamaz.

Disk/diskete yazılan dosyalara hızlı erişim için dosyaların yerleşimine ait bir tablo oluşturur.

Ayrıca disket üzernideki kullanılabilir ve bozuk sektör numaraları da bu tabloda kayıtlıdır.

Her kullanıcının disk/disket üzerinde kullandığı ana dizin (root directory) de biçimlendirme

sırasında oluşturulur. FORMAT komutunun pek çok seçeneği vardır. Fakat bu komutun en yaygın

olarak kullanılan seçenekleri ve bu komutun kullanım şekli aşağıdadır.

tüm bilgileri siler! Yani formatlanan sürücüde hiçbir bilgi kalmaz.UNFORMAT komutu ile bu bilgiler yeniden kazanılabilir. Bu komut ile yeni bir ana dizin,

FORMAT sürücü: [/v isim][/q][/u][f:kapasite][/s]

/v

Biçimlendirilen disk veya diskete isim vermek için kullanılır.

/q

sadece disket üzerindeki bilgiler silinir.

Hızlı biçimlendirme yapar. Disk/disket üzerindeki kullanılamaz alanlar işaretlenmez,

/u

Bir disk/disket üzerindeki bilgiler kurtarılamayacak şekilde silinerek biçimlendirilir.

/f

Biçimlendirilecek disketin kapasitesini belirtir.

/s

dosyalarını aktarır.

Sistem disketi oluşturur. Hem disketi biçimlendirir hem de disket üzerinde sistem

Örnek:

C:\>FORMAT A:/u

A: üzerindeki bilgileri kurtarılamayacak şekilde biçimlendirir.

C:\>FORMAT A:/v:Sistem /s

sistem dosyalarını kopyalar.

A: disketini ismi Sistem olacak şekilde biçimlendirir ve üzerine

C:\>FORMAT D:/q

D: sürücüsündeki bilgileri hızlı bir biçimde siler.

ATTRIB

Oluşturulmuş olan dosyaların varsa verilmiş olan özelliklerini ekranda görüntülemek için

kullanılır.

ATTRIB [sürücü:][dizin][dosya adı]

Dosyalara özellikler vermek yada verlien özellikleri almak için ise;

ATTRIB [+R][-R][+A][-A][+S][-S][+H][-H] dosya adı

/R

Dosyanın sadece okunabilir olmasını sağlar

/A

Dosyaya arşiv özelliği koyar.

/S

Dosyanın sistem dosyası olmasını sağlar

/H

Dosyanın gizli olmasını sağlar.

Bu komut ile seçeneklerin “+” işaretli kullanılması dosyaya o özelliğin verilmesini, “-“ işareti o

dosyadan o özelliğin kaldırılmasını sağlar.

Örnek:

C:\>ATTRIB C:\örnek\*.*

Örnek klasörü içindeki tüm dosyaların özelliklerini görüntüler.

LABEL

Bu komut disk/disketin varsa etiketini değiştirmek için kullanıldığı gibi, etiketi olmayan disk/

diskete etiket vermek için de kullanılır.

LABEL sürücü: [isim]

Örnek:

C:\>Label

Bu komut sonrasında, ekranda böyle bir yazı olacaktır:

C sürücüsündeki birimin etiketi yok

Birim Seri Numarası ****-****

Birim etiketi (11 karakter, boş bırakmak için ENTER)?

DELTREE

Bu komut, bir dizini içerisindeki alt dizinler ve dosyalarla birlikte silmek için kullanılır.

DELTREE [sürücü:][dizin] dizin adı

DELTREE

dizin silinmek istendiği zmaan içindeki dosyaların özelliklerine bakılmaksızın, dosyaların hepsi silinir.

komutu hem DEL hem de RD komutunun işlevlerini birlikte yerine getirmektedir. Bir

Örnek:

C:\>Deltree C:\Deneme

ve dosyalar ile birlikte.

Bu komut ile, Deneme klasörünün tamamı silinir. İçindeki tüm alt dizinler

CHKDSK

Bu komut disk/disket üzerindeki toplam alanı, bunun ne kadarının ne şekilde kullanıldığını ve ne

kadarının kullanılmaz (eğer var ise) durumda olduğunu ekranda görüntüler. Disk/disket üzerindeki

hataları kontrol ederek düzeltir. Fakat

ve

SCANDISK daha geliştirilmiş bir MS-DOS dış komutudurCHKDSK komutu yerine kullanılması tavsiye edilmektedir.

CHKDSK [/f][/v]

/f

Seçeneği sürücüdeki ve dosyalardaki hataların düzeltilmesini sağlar.

/v

Seçeneği kontrol edilen tüm dosyaların adını listeler.

MS-DOS altında

chkdsk yazıldığında alınan sonuç

MEM

Bu komut belleğin kullanılan bölümlerini ve boş kısımlarını ekrana getirir.

MEM [/c][/d][/f][/m][/p]

/c

Geleneksel ve üst bellekte kayıtlı programların listesini verir.

/d

Bellekte yüklü program ve sürücüler hakkında bilgi verir.

/f

Bellekteki boş alanların görüntülenmesini sağlar.

/p

MEM komutu ile verilecek bilgilerin sayfalar halinde verilmesini sağlar.

MEM komutu yazılarak ENTER’a basıldığında ekrana böyle bir yazı çıkar.

XCOPY

Disk veya disket üzerindeki dizinleri kopyalamak için kullanılır. XCOPY ile sistem dosyaları ve

gizli dosyalar kopyalanmaz. Bu komutun genel kullanım şekli ve seçenekleri aşağıdadır:

XCOPY kaynak hedef [/a | /m][/d: tarih][/p][/s][/e][/v][/w]

/a | /m

değiştirilememz.

niteliği sonradan değiştirilebilir.

Arşiv niteliğindeki dosyalar /a parametresi ile kopyalanır ise arşiv niteliği sonradan/m parametresi ile kopyalanan kopyalanan arşiv niteliğindeki dosyaların arşiv

/d: tarih

Belirtilen tarih ve sonrasına ait dosyaları kopyalar.

/p

Hedef dizinler oluştururken kullanıcıya sorulmasını sağlar

/s

İçinde dosya ve alt dizinler olan dosyaları kopyalar.

/e

Boş dizinlerin kopyalanmasını sağlar.

/v

Kopyalama işleminin doğruluğunu test eder.

/w

başlanması için komut bekler.

Dosyları kopyalamak için bir tuşa basın mesajını vererek kopyalama işlemine

Örnek:

C:\>XCOPY C:\deneme A:

Deneme klasörü ve tüm alt dizinlerini A: içerisine kopyalar.

DISKCOPY

Bir disketin içeriğini aynen başka bir diske kopyalar. Hedef disketin formatlı yada formatsız olması

önemli değildir. DISKCOPY ikinci disket formatsız ise formatlar ve birinci disketin içeriğini bu

disketin üzerine kaydeder. DISKCOPY ile kullanılacak disketlerin mutlaka boyut ve kapasite

bakımından aynı özelliklerde olması gerekir ve bu komut aşağıdaki şekilde kullanılır.

DISKCOPY kaynak hedef [/1][/v][/m]

/1

Çift yüzlü disketin sadece ilk yüzünü kopyalar.

/v

Disketleri kopyalarken bilgilerin doğruluğunu da test eder.

/m

Disketleri kopyalamak için sadece belleği kullanır.

Örnek:

C:\>DISKCOPY A: B:

A: disketindeki bilgileri B: disketine kopyalar.

DOSKEY

Bilgisayar kullanıldığı sürece verilen komutları saklamak, tekrar kullanmak ve uzun komutları

kısa makroar halinde yazabilmek için DOSKEY komutu kullanılır. DOSKEY komutu ile girilen

bütün komutlar bellekte saklanır. İstenildiğinde yukarı ve aşağı yön tuşları ile çağrılır. Bellekten F7

fonksiyon tuşu ile listelenir. F9’a basıldığı zaman işlerlik kazanması istenen komutun bulunduğu

satırın seçimi için

ENTER tuşuna basılır.

DOSKEY komutunu kullanarak makrolar yazmak ta mümkündür. Makro, art arda tekrarlanacak

komutların bir defada işletilebilmesine olanak veren bir çeşit programdır. DOSKEY komutunu

kullanarak bir makro tanımlamak için, komut verildikten sonra makro ismi verilir:

Satır numarası mesajı ekrana görüntülenir ve istenene satır numarası seçilerek

DOSKEY D=DIR/W/P

Burada “D” makro adıdır. Komut verildikten sonra D komutu girildiği zaman DIR/P/W komutu

çalışacaktır. Aynı makro ismi altında birden fazla komut ta tanımlanabilir. Bunun için komutlar

arasına

$T ifadesi konur:

DOSKEY D=DIR/P/W $T DATE

Burada D komutu verilirse, önce DIR/P/W komutu çalışacaktır. Daha sonra da DATE komutu

çalışarak tarihi ekrana gösterecek ve gerekiyorsa değişikik yapılmasına olanak tanıyacaktır.

DOSKEY komutu kulanılarak makro tanımlanırken parametre de kullanılabilir.

DOSKEY D=DIR $1

Şeklinde bir makro tanımlanırsa, D komutu verildikten sonra hangi sürücü ve/veya dizin

olduğunun tanımlanması gerekir. Buradaki

tanımlanmalıdır.

Eğer kullanıcı DOSKEY komutunu kullanarak tanımladığı makroları saklamak isterse;

$1 bir parametredir ve makro çalıştırılırken

DOSKEY / macros >dosya adı

Komutunu kullanmalıdır. Bu komut verildiği zaman o ana kadar tanımlanan tüm makrolar adı

verilen dosyaya kaydedilecektir. Tanımlanana makroları yine kullanabilmek için dosyaya edit

komutu ile girmeli ve her satırın başına DOSKEY komutunu yazmalıdır.


Ekleyen: WALLACEs | Eklenme Tarihi: 27.01.2016