DCC Server Protocol
Chat Protocol Servere bağlanan kullanıcı sayısı ve gönderme işlemi: 100 clientnickname Server bunları kabul ettiğinde, gönderilen: 101 servernickname Bağlantı kuruldu, kullanıcılar şimdi chat yapabilir. Fserve Protocol Servere bağlanan kullanıcı sayısı ve gönderme işlemi: 110 clientnickname Server bunları kabul ettiğinide, gönderilen: 111 servernickname Bağlantı kuruldu, kullanıcılar şimdi fserve erişebilirler. Send Protocol Servere bağlanan kullanıcı sayısı ve gönderme işlemi: 120 clientnickname dosyaboyutu dosyaismi Server bunları kabul ettiğinide, gönderilen: 121 servernickname devam etme durumu Devam etme durumu 0 ve dosya boyutu arasında, ve istek yapıldı. Bağlantı kuruldu, ve server DCC get ile dosya çekebilir. Get Protocol Servere bağlanan kullanıcı sayısı ve gönderme işlemi: 130 clientnickname dosyaismi Server bunları kabul ettiğinide, gönderilen: 131 servernickname dosyaboyutu Server bunları kabul ettiğinide, gönderilen: 132 clientnickname devam etme durumu Devam etme durumu 0 ve dosya boyutu arasında, ve istek yapıldı. Bağlantı kuruldu, ve server DCC send ile dosya gönderebilir. Diğer Eğer server beklenmedik bir bilgi alırsa, veya almazsa bilgi ilk bağlantıdan 15 saniye sonra bağlantıyı koparır. Eğer servis kullanılamazsa, serverin gönderdiği : 150 kullanılamaz Eğer server bağlantıyı kabul etmezse, gönderdiği : 151 red edildi Notlar: Get protocol görevini ana hatlarıyla bu yoldan yerine getiriyor, çünkü düşünce : 1 ) Client kabul edilen bağlantıya socket açıp dinleyemez (firewall vs. ) 2 ) The DCC Server sadece 59. porttan yapılan bağlantıları dinleyebilir.(firewall vs. ) 3 ) Client DCC servere ilk bağlanabildiğinde, aynı porttan tekrar bağlanmak sorun yaratmaz. Mevcut Get Protocol sadece Fileserver sayesinde fileserver e bağlanan kullanıcı DCC yoluyla DCC serverden dosya isteyebilir. Diğer tüm DCC server vasıtası ile dosya istemeler ignore edilmektedir. null

Ekleyen: WALLACEs | Eklenme Tarihi: 27.01.2016