Mysql ve asp ilişkisi
MySql veritabanında ders isimli bir databasem ve bu databasemde uyeler adında bir tablom var. Tablomun içinde id (int - auto increment ) , isim ( Varchar 200 ) , telefon ( Varchar 20 ) ve email ( VarChar 20 ) olarak 4 field im var. Ve şu an boş durumda. Bu yüzden ilk veritabanıma veri eklemesi

yapacağım.


Veritabanımızdaki uyeler tablomuza veri ekleyelim. İlk önce formumuzu oluşturalım.

Aşağıdaki kodları default.asp olarak kayıt edelim.

Kod Alanı:

<%

Response.Write "<form method=post action=kayit.asp>"
Response.Write "İsim : <input type=text name=isim size=20><br><br>"
Response.Write "Telefon : <input type=text name=telefon size=20><br><br>"
Response.Write "E-Mail : <input type=text name=email size=20><br><br>"
Response.Write "<input type=submit value=Gönder>"
Response.Write "</form>"

%>
Form sayfamız oluştu. Şimdi kayıt sayfamızı yapalım. ve aşağıdaki kodları kayit.asp olarak kayıt edelim.

Kod Alanı:

<%

' Mysql Veritabanına bağlantı kuruyorum.

Set db = Server.CreateObject("adodb.connection" )
db.Open = "driver={mysql odbc 3.51 driver}; server=localhost; UID=root; pwd=; db=ders;"

' Formdan gelen değerleri alıyorum.

isim=Request.Form("isim" )
telefon=Request.Form("telefon" )
email=Request.Form("email" )

' Formdan gelen değerlerin boş olup olmadıgını kontrol ediyorum.

If isim="" or telefon="" or email="" Then
Response.Write "Formda eksik bilgi bıraktınız.<br><br>"
Response.Write "Geri dönüp kontro lederek tekrar deneyiniz.<br><br>"
Response.Write "<a href=javascript:history.back( )>Geri dönmek için tıklayınız.</a>"
Else

' Gelen değerleri kontrol ettik. şimdi kayıt edelim.

Set kayit=db.Execute("insert into uyeler (isim,telefon,email ) values ('" &isim&"','" &telefon&"','" &email&"' )" )

Response.Write " Kayıt başarıyla gerçekleşti.<br><br>"
Response.Write " Tüm kayıtlara bakmak için <a href=kontrol.asp>Tıklayınız.</a>"

End If

%>
Kayıdımızı başarıyla gerçekleştirdik. Şimdi kontrol.asp yi yapıp verilerimizi sıralatacağız.

Aşağıdaki kodları kontrol.asp olarak kayıt edin.

Kod Alanı:

<%

' Mysql Veritabanına bağlantı kuruyorum.

Set db = Server.CreateObject("adodb.connection" )
db.Open = "driver={mysql odbc 3.51 driver}; server=localhost; UID=root; pwd=; db=ders;"

' Tabloma bağlanıyorum.

Set rs=db.Execute("select*from uyeler" )
If rs.Eof Then     ' Eğer kayıt yoksa ;

Response.Write "Kayıt Yok !<br><br>"
Response.Write "<a href=default.asp> Yeni Kayıt eklemek için tıklayınız.</a>"

Else

While not rs.Eof
id=rs("id" )
isim=rs("isim" )
telefon=rs("telefon" )
email=rs("email" )

Response.Write "<b>Sıra no :</b> " &id&" - <b>İsim :</b> " &isim&" - <b>Telefon :</b> " &telefon&" - <a href=sil.asp?id=" &id&">Silmek için tıkla</a> -

<a href=duzenle.asp?id=" &id&">Düzenlemek için tıkla</a> <br><br>"

rs.Movenext
Wend
End If
rs.Close

Response.Write "<a href=default.asp> Yeni Kayıt eklemek için tıklayınız.</a>"

%>
Kayıtları sıraladık ve her kayıtı silme veya düzenleme için linklerimizi belirledik. İlk önce sildirelim .aşağıdaki kodları sil.asp olarak kayıt edin.

Kod Alanı:

<%
' Mysql Veritabanına bağlantı kuruyorum.

Set db = Server.CreateObject("adodb.connection" )
db.Open = "driver={mysql odbc 3.51 driver}; server=localhost; UID=root; pwd=; db=ders;"

' kontrol.asp den gelen değerimiz id . id i tanımlayalım.

id=request("id" )

' ve bu id ye göre sildirelim.

Set sil=db.Execute("delete from uyeler where id=" &id )

' Sildirdik. Şimdi kontrol.asp ye otomatik geri dönelim.

Response.Redirect "kontrol.asp"

%>
Sildirme işlemi yaptık ve kontrol.asp ye geri döndük. Şimdi kayıt düzenlemesi yapalım ve aşagıda kodları duzenle.asp olarak kayıt edelim.

Kod Alanı:

<%
' Mysql Veritabanına bağlantı kuruyorum.

Set db = Server.CreateObject("adodb.connection" )
db.Open = "driver={mysql odbc 3.51 driver}; server=localhost; UID=root; pwd=; db=ders;"

' kontrol.asp den gelen değerimiz id . id i tanımlayalım.

id=request("id" )

'tablomuza bağlanalım.

Set rs=db.Execute("select*from uyeler where id=" &id )


isim=rs("isim" )
telefon=rs("telefon" )
email=rs("email" )

rs.Close

' Şimdi bu kayıt bilgilerini değiştireceğimiz için form elemanlarında yazdıralım.

Response.Write "<form method=post action=duzenle_son.asp?id=" &id&">"
Response.Write "İsim : <input type=text name=isim value='" &isim&"' size=20><br><br>"
Response.Write "Telefon : <input type=text name=telefon value='" &telefon&"' size=20><br><br>"
Response.Write "E-Mail : <input type=text name=email '" &email&"' size=20><br><br>"
Response.Write "<input type=submit value=Düzenle>"
Response.Write "</form>"

Response.Write " <a href=kontrol.asp> Kayıtlara Geri Dön</a> - <a href=default.asp> Yeni kayıt ekle</a>"

%>
Kayıtları form elemanlarında yazdırdık. Şimdi duzenle_son.asp mizi yazalım ve değiştirdigimiz bilgileri update edelim. Aşağıdaki yazacaklarımızı

duzenle_son.asp olarak kayıt edelim.

Kod Alanı:

<%
' Mysql Veritabanına bağlantı kuruyorum.

Set db = Server.CreateObject("adodb.connection" )
db.Open = "driver={mysql odbc 3.51 driver}; server=localhost; UID=root; pwd=; db=ders;"

' Formdan gelen değerleri alıyorum.

id=request("id" )

isim=Request.Form("isim" )
telefon=Request.Form("telefon" )
email=Request.Form("email" )

' Formdan gelen değerlerin boş olup olmadıgını kontrol ediyorum.

If isim="" or telefon="" or email="" Then
Response.Write "Formda eksik bilgi bıraktınız.<br><br>"
Response.Write "Geri dönüp kontro lederek tekrar deneyiniz.<br><br>"
Response.Write "<a href=javascript:history.back( )>Geri dönmek için tıklayınız.</a>"
Else

' Gelen değerleri kontrol ettik. şimdi guncelleme yapalım.

Set guncelle=db.Execute("update uyeler Set isim='" &isim&"',telefon='" &telefon&"',email='" &email&"' where id=" &id )

' Güncelleme yatık . şimdi Üye bilgisi sayfasına geri dönelim.

Response.Redirect "duzenle.asp?id=" &id&""

%>
İşlem tamamlandı.

Mysql veritabanı bağlantısını ögrendik. Mysql e veri kayıt etmeyi ögrendik. Mysql den veri sıralatmayı ögrendik. Mysql den tek veri bilgileri almayı

ögrendik. Mysqlde bir veriyi silmeyi ögrendik. Mysql deki veri bilgilerini değiştirmeyi ögrendik.

İyi dersler.

Ekleyen: WALLACEs | Eklenme Tarihi: 27.01.2016